За Тракон

Фирмени ценности

Качество
• Ние предлагаме висококачествени и ефективни  строителни продукти и системи, които добавят стойност в строителните и инвестиционни дейности на нашите клиенти и партньори


Професионализъм
• Ние се отнасяме с професионализъм към всичко, което правим и се стремим да реализираме идеите си  бързо и качествено
• Ние не спираме да се учим и усъвършенстваме във всичко, което правим. Стремим се да прилагаме натрупания опит и познания в практиката като осигуряваме най-доброто обслужване на нашите клиенти и партньори
•  Ние работим винаги в екип като насърчаваме индивидуалните качества и креативност на всеки служител от компанията.


Хората в ТРАКОН
•  Ние работим с желание и ентусиазъм и ценим приноса на всеки един от нас в постигане на фирмените цели
•  Ние изграждаме вътрешнофирмени отношения на базата на уважение, откритост, коректност и екипност
•  Ние създаваме условия за работа в екип като се гордеем с индивидуалните постижения на всеки един от нас, тъй като вярваме че многообразието и различието в мисленето раждат добрите идеи и водят до успех
•  Ние носим персонална отговорност за всичко, което правим и стимулираме инициативността и бързината във вземане на решения.