Регионални търговски представители:
 
Регион:
Контакт:
Тел / Моб. тел.:
E-mail:
 
гр. София
Виктор Генчев - търговски представител
Тел.: 02/ 44 752 44
Моб.: +359 886 301096
viktor.genchev@thrakon.bg
 
гр. София / Северозападна България
Тодор Коев - търговски представител
Тел.: 02/ 44 752 44
Моб.: +359 889 222 599
todor.koev@thrakon.bg
 
гр. София
Кубрат Николов - регионален търговски мениджър
Тел.: 02/ 44 752 44
Моб.: +359 886 631 411
kubrat.nikolov@thrakon.bg
 
Стара Загора - Централна Южна България
Вълко Данаилов - търговски представител
Моб.: +359 884 673 012
valko.danailov@thrakon.bg
 
Варна / Североизточна България
Димитър Чалъков - търговски представител
Моб.: +359 884 672 738
dimitar.chalakov@thrakon.bg
 
Бургас / Югоизточна България
Николай Буков - търговски представител
Моб.: +359 888 127 027
nikolay.bukov@thrakon.bg
 
Пловдив - област
Иван Куртев - търговски представител
Моб.: +359 884 432 887
ivan.kurtev@thrakon.bg
 
гр. София
Бейнур Муртаза - технически консултант
Тел.: 02/ 4475244
Моб.: +359 885 428 890
beinur.murtaza@thrakon.bg