Отдел "Обслужване на клиенти и логистика":
 
Контакт:
Моб. тел.:
Тел:
E-mail:
 
Логистика - Ивайло Милков
+359 886 629 840
+359 (2) 44 752 44
ivaylo.milkov@thrakon.bg
 
Обслужване на клиенти
+359 886 629 840
+359 (2) 44 752 42
customerservice@thrakon.bg