Европейски сертификат (ЕТА) за топлоизолационна система
Thrakon с европейски сертификат EOTA за топлоизолационна система ClimaPLUS

Thrakon получи европейски сертификат EOTA за топлоизолационна фасадна система ClimaPLUS.

ВСИЧКО НОВО