DEC 438 Silicone Силиконова фасадна мазилка Thrakon:
 
 
DEC 438
 
Описание
Разход кг/м2
Опаковка
 
             
   
DEC 438 Silicone

Пастообразна силоконова мазилка на базата на силиконови смоли, минерални пълнители и други добавки. Полага се върху бетон, циментови мазилки и всякакъв вид
стари и нови минерални основи. UV-устойчива, с отлична влагоустойчивост и паропропускливост. Използва се като фасадна или вътрешна декоративна мазилка при ново строителство и реновация. Изисква предварително грундиране на основата с грунд GLX 494 Prim.
Тониране в 200 основни цвята по Thrakon цветови каталог.
Структура - влачена (R) - 1,5 mm / 2,0 mm
пердашена (К) - 1 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
влачена (R)
1,5 мм - 2,5 кг/m²
2,0 мм - 3,0 кг/m²

пердашена (К)
1 мм - 2,3 кг/m2
1,5 мм - 2,7 кг/m2
2,0 мм - 3,2 кг/m2
кофа - 25 кг
палет - 27 бр