Дюбели Thrakon:
 
 
SP - 8
 
Описание
Разход кг/м2
Опаковка
 
             
   
Thrakon SP - 8

Набивен PVC дюбел с пирон за топлоизолационна система
Thrakon Clima PLUS. Подходящ за плътни тухли и газобетонови блокчета.
Размери:
Thrakon SP 8 / 95 mm
Thrakon SP 8 / 115 mm
Thrakon SP 8 / 135 mm
Thrakon SP 8 / 155 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thrakon SP - 10

Набивен PVC дюбел с пирон за топлоизолационна система
Thrakon Clima PLUS. Подходящ за керамични кухи тухли.

Размери:
Thrakon SP 10 / 100 mm
Thrakon SP 10 / 120 mm
Thrakon SP 10 / 140 mm
6 бр./m²