Thrakon NSD 600 груба подова замазка Thrakon:
 
 
NSD 600
 
Описание
Разход кг/м2
Опаковка
 
             
   
NSD 600

Циментова замазка за запълване и изравняване на циментови подове.
Дебелина на слоя от 3 до 10 см.
За вътрешна и външна употреба. За ръчно и машинно полагане.
15 - 17 кг/m² /см
торба - 40 кг
палет - 36 бр.