Структурно Хидроизолиране в Основи
 
Хидроизолиране на мокро помещение
 
Хидроизолиране на тераса
 
 
Системи
Структурно Хидроизолиране в Основи

 

 

 

Система за структурно хидроизолиране в основи с битумни обмазващи хидроизолации Bornit

 

 

 

 

Подготовка на основата

Подходящи основи - каменни зидове, тухли, бетон, циментови мазилки и замазки, стари битумни покрития и бои, които имат здраво сцепление с основата.

Основата, върху която ще се полага течната битумна хидроизолация трябва да бъде здрава  и предварително почистена от прах, мазни петна, свободни частици като остатъци от мазилка или хастар и всякакви други вещества, които могат да намалят адхезията. Големи неравности или напуквания по основата следва да се запълнят с подходяща ремонтна мазилка.

1.      Хидроизолиране на хоризонтални повърхности

 • Връзките под-стена се подсилват с мрежа или се изпълняват холкери с циментно-пясъчна смес с максимален размер 5 см.

 • Върху повърхностно сухата плоча от подложен бетон се нанася готовия за употреба битумен грунд Bornit Fundamentgrund или концентрираната битумна емулсия Bornit Unibit, разреден в съотношение до 1:5 с чиста вода. Нанасянето се извършва с четка или бояджийски валяк.

            

 • След като грундирате основата нанесете на два слоя Fundamentdicht 2K. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия слой. За постигане на по-висока якост, двата слоя може да се армират с алкало-устойчива мрежа (120 гр./ м2)

 • След пълното изсъхване на Fundamentdicht 2K се полага защитно полиетиленово фолио и тогава се изпълняват подовите замазки.

 

2.    Хидроизолиране на вертикални повърхности


              

 • Преди полагане на Fundamentdicht 2K грундирайте основата с подходящ битумен грунд от серията на BORNIT

 • Течният компонент-А от Fundamentdicht 2K се разбърква със сухият компонент-В с помощта на бавнооборотна електрическа бъркалка с подходящ накрайник за около 2-3 мин. до постигането на хомогенна смес. Количествата течно и сухо вещество са предварително пакетирани в необходимата пропорция. Ако се наложи да се разбъркат по-малки количества от двата компонента, съблюдавайте необходимите пропорции, отбелязани на етикета.

 • Отвореното време за работа след разбъркването на сместта е 1-2 часа при температура на въздуха 20 ºC. При по-високи температури отвореното време за работа се съкращава.

 • Fundamentdicht 2K се полага в два слоя, като всеки слой следва да бъде с дебелина > 3 мм. В случай на неравни и силно порьозни основи Fundamentdicht 2K се полага с маламашка като изравнителен първи слой, за да се избегне образуването на мехурчета. Вторият слой се полага след пълното изсъхване на първия слой.

 • 6 часа след полагане на Fundamentdicht 2K да се предпазва от дъжд и директно слънчево греене

 • След изсъхване на хидроизолационният слой от Fundamentdicht 2K е препоръчително да се монтират (залепят) предпазни плочи от EPS или XPS плоскости върху изсъхналия слой хидрозиолация, за да се предпази от механично нараняване при изпълнението на обратния насип.