Топлоизолационна система Thrakon ClimaPLUS
 
 
 
 
 
 
Системи
Топлоизолационна система Thrakon ClimaPLUS

 

Thrakon ClimaPlus

Kомплексна външна топлоизолационна система с експандиран фасаден полистирен

 

 

 

Thrakon ClimaPlus е комплексна топлоизолационна система с топлоизолационни плочи от експандиран пенополистирол (EPS). Thrakon ClimaPlus комбинира дълготрайна защита и съобразена със съвременните изисквания икономичност - до 60% от разходите за отопление могат да бъдат спестени. Ползата от топлоизолацията се отразява не само при разходите за енергия на съществуващите сгради, но също така и при ново строителство. За да бъде ефективна топлоизолационната система е необходимо не само да се влагат качествени материали, но и стриктно да се спазва технологията при полагане. Само тогава крайният резултат ще отговори на пълните характеристики на систем

1. Съставни продукти и елементи:


•    Aлуминиев цокълен стартов профил
•    Thrakon топлоизолационни плочи от експандиран полистирол (EPS - F) с плътност 15-17 кг/м3
•    Циментово лепило Thrakon THC 402 / THC 403;
•    Aлкалоустойчива стъклофибърна мрежа Thrakon mesh 150 /160 гр/м2;
•    Циментова шпакловка Thrakon THC 405 / THC 405 PLUS/ THC 409 / THC 410
•    Thrakon универсален дюбел, Thrakon дюбел за куха тухла.
•    Thrakon пластмасов ъглов профил с мрежа
•    Thrakon пластмасов водооткапващ профил с мрежа

Thrakon грундове за мазилка:
•    Thrakon GLX 494 Prim
•    Thrakon GLX 496 Acryl

Thrakon фасадни мазилки:
•    Thrakon DEC 424 / DEC 425 – сухa благороднa мазилкa;
•    Thrakon DEC 427 Decorativa – акрилна мазилка
•    Thrakon DEC 428 Polyplast – полимер-акрилатна мазилка;
•    Thrakon DEC 429 Silicate – силикатна мазилка;
•    Thrakon DEC 430 Silicoplast – силикон-модифицирана мазилка;
•    Thrakon DEC 437 Si & Si – силикат-силиконова мазилка;
•    Thrakon DEC 438 Silicone – силиконова мазилка.

2. Общи изисквания


    За правилното изпълнение на всеки един етап по поставяне и изграждане на комплексната фасадна топлоизолационна система Thrakon ClimaPlus са валидни някои общи изисквания, които допринасят за качественото изпълнение и намаляват риска от бъдещи проблеми. Спазването на тези изисквания е един от факторите за това крайният резултат да отговаря на заложените проектни параметри. Топлоизолационнната система не бива да се полага при температури на въздуха и основата под +5°C и над 30°C, при силен вятър, при дъжд, както и при пряко и силно слънчево греене. Да се работи на сенчести фасади и да се ползват предпазни фасадни мрежи, монтирани на скелето. Относителна влажност на въздуха не трябва да надвишава 75%. В противен случай ще се удължат технологичните времена за изсъхване на положените материали.
Tоплоизолационните дейности трябва да започнат след изсъхване на интериорните мазилки и шпакловки - поне 10 дни след полагане на интериорните вароциментови, гипсови, глинени или други мазилки и поне 3 дни след полагане на интериорните шпакловки.
Всички отвори по фасадата трябва да са с монтирани дограми, врати и др. елементи, които да позволят изпълнение на т. нар. "обръщания" и поставяне на всички необходими завършващи профили, уплътнителни ленти, предварително подготвени детайли и др.
Всички хидроизолационни и други отводнителни дейности трябва да са изпълнени така, че да не позволяват течове по предвидената за топлоизолиране фасада, както и зад вече положената топлоизолационна система.

3. Подготовка на основата

    Подходящи основи за полагане на Thrakon ClimaPlus са бетонови стени, бетонови панели, зидарии с кухи или плътни керамични тухли, бетонни блокове, газобетонни блокове, блокове от керамзит, вароциметови мазилки, стари минерални или органични мазилки и бои. Основата трябва да бъде здрава, носимоспособна, почистена от замърсявания, мазни петна и др. Здравината на основата се определя с помощта на чукче, твърда четка, шпакла или друг подходящ инструмент.

 
Старите основи трябва специално да бъдат проверени за тяхната носимост, за подкожушвания, замърсявания, наслоявания, изсолявания, ронливост и други. Силно попиващи или ронещи се основи трябва да бъдат обработени преди започване на изолиращите работи с дълбокопроникващ Thrakon грунд. Зацапани минерални мазилки следва се почистят ръчно или машинно с четка или с помощта на пароструйка като преди започване на топлоизолационните работи да се оставят да изсъхнат. Нарушената структура на старите основи следва да се поправи чрез измазване.
Нови минерални основи, като например вароциментови мазилки, трябва да са равни, равномерно изсъхнали и чисти от прах и омазняване. Зидариите и бетоновите стени следва да отговарят на описаните по-горе изисквания, по тях да няма остатъци от разтвори и без големи неравности и нарушени участъци. Остатъците от кофражни масла и емулсии трябва да се почистят с вода и подходящ препарат и да се оставят да изсъхнат.

Основите, върху които ще се полага Thrakon ClimaPlus, трябва да са равни. По-големите неравности следва да се поправят с полагане на хастарна мазилка като се има предвид, че лепилният слой на топлоизолационната плоча може да компенсира максимум до 2 см неравности по фасадата.
По основата трябва да бъдат отбелязани местата за предварително монтиране на носещите елементи за външни тела и уреди, да бъдат изработени канали за вкарване на външни комуникации в сградата. Необходимо е предварително да се монтират дистанционери за последващ монтаж на улуци, гръмоотводи и др.
     
4. Подвеждане на системата / определяне на нива

    Преди започване на лепенето на топлоизолационните плочи следва да се определи нивото на цокълната част. След измерването, в горния му край за по-голяма прецизност и нивелиране на системата се поставят алуминиеви цокълни профили. Тяхната ширина се определя от дебелината на използваната топлоизолационна плоча. Монтират се за стената с предназначени за целта дюбели – средно 3 бр/м’, а всеки два профила се захващат с помощта на две пластмасови свръзки. При неравности по основата и за по-стабилно закрепване, луфтовете между стената и задната част на профила се уплътняват с пластмасови подложки, поставени върху дюбелите. Освен за нивелиране на фасадната топлоизолационна система, цокълните профили имат и допълнителна роля – функционален завършек с водооткапващ елемент.

5. Лепене на топлоизолационните плочи


    Топлоизолационните плочи се лепят към основата с Thrakon THC 402 / THC 403 - лепилна смес на циментова основа, съдържаща органични полимери, за залепване на топлоизолационни плочи от експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) полистироли. Може да се полага както ръчно, така и машинно. Преди ръчното полагане сместа от една 25 кг торба се разбърква с необходимото количество чиста вода с помощта на бавнооборотна машина с подходящ накрайник в продължение на 3 до 4 минути. Сместа следва да бъде оставена за около 10 мин. да съзрее, да се разбърка още около минута и след това може да се използва. При машинно полагане трябва постоянно да се следи за водното съдържание. Отвореното време за работа при стандартни условия (20°С и 65% влажност на въздуха) е около 90 минути. По-ниски температури и/или по-висока влажност на въздуха ще удължат посоченото време.

В зависимост от равността на основата Thrakon THC 402 / THC 403 може да се полага по два начина:

    1. На гребен: При равни основи материалът се полага върху цялата повърхност на задната част на топлоизолационната плоча с помощта на назъбена маламашка.
    2. Точково лепене: Този метод се прилага при неравни основи. Материалът се полага като ивица с подходяща дебелина по краищата на топлоизолационната плоча, както и на 2 - 3 топки в средната част.

Разходът на лепилната смес е около 4-7 кг/м². Разходът може да варира в зависимост от вида и равността на основата, както и от метода на полагане.
Лепенето на топлоизолационните плочи се извършва от цокълния профил (горния ръб на цокъла) нагоре по хоризонталата на сградата, като плочите лягат на по-дългата си част. Реденето на плочите трябва да се извършва с разминаване на плочите (фугите) в два съседни реда 1/2. Не трябва да се оставя разстояние по-голямо от 2 mm между две съседни плочи. При по-големи фуги, те следва да се запълнят с парчета от фасадния EPS. Не трябва да се запълват с лепилен или шпакловъчен материал, тъй като това може да доведе до поява на топлинни мостове. Залепените плочи се подравняват и притискат към основата с дълъг мастар, обхващащ няколко съседни плочи. През определени интервали трябва да се измерва както равността на получената повърхност, така и дали тя е нивелирана.

Реденето на плочите около отворите на сградата – врати и прозорци, трябва да следва правилото, че ръбовете на отворите трябва да са обхванати от цяло парче топлоизолационна плоча. Поставянето на плоча ръб в ръб с ъгъла на отвора може да предизвика впоследствие диагонални напуквания по измазаната повърхност.


   

Освен по стената, топлоизолационните плочи от EPS-F трябва да се разминават и застъпват по ръбовете на сградата. В противен случай има вероятност от напуквания по ръбовете, както и отлепване на плочите при по-големи въздушни завихряния.
При връзката на топлоизолационните плочи с дограми на прозорци, каси на врати, подпрозоречни первази и др. следва да се използват завършващи профили, предназначени да осигурят еластична връзка между различните елементи по фасадата. Те предпазват впоследствие появата на пукнатини по дължините на споменатите връзки.    

6. Дюбелиране на топлоизолационните плочи

    Дюбелирането (механичното закрепване) се извършва минимум 24 часа след залепване на топлоизолационните плочи. Механичното закрепване на плочите от EPS-F се осъществява с помощта на пластмасови дюбели с пластмасови или метални пирони, влагани чрез набиване или навиване. Видът на използваните дюбели се определя от вида на основата и методите на полагане.
Преди започване на дюбелирането трябва да се провери равността на фасадата след изсъхване на лепилото. При наличие на стърчащи ръбове, същите се отстраняват с помощта на специална пердашка (ренде), която отнема част от повърхностния слой на топлоизолационните плочи и заглажда неравните места. При механичното закрепване на плочите дюбелът трябва да премине през лепилен слой. Схемата на дюбелиране зависи от височината на сградата, близостта до отвори и ръбове и др. Минималната гъстота при използване на стандартен дюбел следва да бъде 6 бр./m2. Дюбели се поставят на точката, където се събират 3 плочи (T-дюбелиране) и допълнително в централните части на плочата. Ръбовете на сградата трябва да се усилят с повече дюбели на m2.
Дюбелът следва да захване не по-малко от 5 см от основата. При специфични основи като газобетонни блокове и кухи тухли се препоръчва в основата да влезе по-голяма част от дюбела. Главата на дюбела следва да потъне 1-2 мм в топлоизолационната плоча и горният й край да се изравни с повърхността на плочата. При потъване на главата на дюбела по-дълбоко от необходимото, върху нея се нанася от шпакловъчната смес за изравняване на повърхността.


7. Оформяне на ъгли с ъглови профили и предварителна армировка

    Преди армиране и шпакловане на цялата фасада, следва да се обработят и подготвят всички ъгли, ръбове и връзки на топлоизолационната система. Предварително с малки правоъгълни парчета (20 x 35 cm) от Thrakon армираща мрежа се армират диагонално зоните на топлоизолационната система при ъглите на прозорците. Целта е чрез зонално усилване на армировката да се избегнат диагонални напуквания, тръгващи от ъгъла на прозореца, следствие на по-големите напрежения в тези места. Мястото на поставяне на парчетата се подмазва с Thrakon THC 405 / THC 409 / THC 410 шпакловъчна смес, същите се поставят в пресния материал с леко притискане и заглаждане на избилият материал през отворите на мрежата.

     За изправяне и заздравяване на ъглите и за решаване на функционални проблеми се използват Thrakon ъглови профили с мрежа. Хоризонталните ръбове се обработват след поставяне на ъгловите парчета. Върху тях се поставя  Thrakon пластмасов водооткапващ ъглов профил с мрежа върху предварително подмазани повърхности, а избилото през отворите на мрежата лепило се заглажда с маламашка. Вертикалните ръбове около отворите се защитават и изправят с пластмасов ъглов профил с мрежа, като поставянето му е аналогично на водооткапващия профил.

В горните ъгли се прави застъпване с нарочно оставената по-дълга мрежа на някои от профилите. Когато вертикалните ръбове не сключват 90° за оформянето им се използва ролков ъглов профил с мрежа за ъгли различни от 90°. Той позволява оформяне както на остри, така и на тъпи ъгли. Монтирането му е аналогично на предходните.

При наличие на дилатационни фуги на фасадата следва да се използва подходящи профили за дилатационни фуги. Когато стените от двете страни на фугата са в една рaвнина се използва дилатационен профил тип Е. Когато стените от двете страни на фугата са в две равнини (вътрешен ъгъл) се използва дилатационен профил тип V. Профилите се ммонтират чрез напъхване на гумираната част във фугата и притискане на мрежата върху предварително подмазани повърхности, а избилото през отворите на мрежата лепило се заглажда с маламашка. Гумираната част трябва да остане свободна и неизпъната, за да може да поема евентуални движения на сградите.

8. Полагане на армирана шпакловка


    На следващия ден след оформяне на ъглите и връзките могат да започнат шпакловъчните работи по цялата повърхност. В зависимост от големината на обекта и наличната екипировка, шпакловъчният слой може да бъде нанесен ръчно или машинно.
За шпакловане се използват Thrakon THC 405 и THC 409 - шпакловъчни циментови смеси за топлоизолационни плочи от експандиран и екструдиран полистирол. Преди полагане, сместа се разбърква с около 4.5 - 5.0 литра чиста вода с помощта на бавнооборотна машина с подходящ накрайник в продължение на 3-4 минути. Сместа следва да бъде оставена за около 10 мин. да съзрее, да се разбърка още около минута и след това може да се използва.
Първият слой на шпакловката се полага в 2-3 мм дебелина върху цялата повърхност над дюбелираните топлоизолационни плочи. Шпакловъчният слой трябва да покрие на 100% основата под него. Докато материалът е все още влажен, към него с леко притискане с помощта на маламашка следва да се положи и армиращата мрежа. Стъклофибърната мрежа следва да остане възможно най-близо да повърхността. Отделните ивици мрежа трябва да се застъпват с по около 10 см. След изсъхване, с метална маламашка се нанася вторият слой шпакловка с дебелина 2-3 мм. Вградена по този начин, мрежата винаги ще бъде между два слоя шпакловъчна смес и ще може да изпълнява армиращата си функция. Не трябва да се допуска мрежата да е в пряк контакт с топлоизолационните плочи или нейната структура да остава видима след втория слой шпакловка. След нанасяне, вторият шпакловъчен слой не се пердаши, а само се заглажда. Така положеният армиран шпакловъчен слой трябва да се остави да изсъхне напълно за около 5 дни (при стандартни условия), преди полагане на финишната декоративна мазилка.


9. Полагане на предварителен грунд

    Преди полагане на декоративни мазилки, основата се грундира с подходящ грунд. Целта на грундирането е да се уеднакви попивателната способност на основата, да се обезпраши шпакловката и да се повиши адхезията на финишната мазилка към основата. Преди нанасянето, грундът да се разбърка много добре в кофата. Използвайте грундове Thrakon GLX 494 Prim и GLX 496 Acryl, които се предлагат бели или оцветени според цвета на полаганата впоследствие декоративна мазилка.

Грундираната повърхност трябва да бъде напълно изсъхнала преди нанасянето на финишната мазилка – при нормални условия (20оС/ 65% влажност на въздуха) това става за около 12 часа, като при неблагоприятни атмосферни условия (ниски температури и/или голяма влажност) това време се удължава.

10. Полагане на финишни декоративни мазилки

    Преди нанасяне мазилките трябва да се разбъркат добре. При нормални условия пастообразните мазилки не се разреждат. При по-дълго съхранение или горещо време може да се добави максимум до 2% чиста вода за постигане на желаната консистенция.
Сухите минерални мазилки Thrakon DEC 424 и DEC 425 изискват предварително смесване с вода. В чист съд първо се изсипва необходимото количество чиста вода, след което се изсипва минералната мазилка и се бърка около 5 минути с бавнооборотна бъркалка до получаване на хомогенна смес, изчаква се около 10 минути до пълното хомогенизиране, отново се разбърква около 3 минути, след което е готова за полагане. Отвореното време за работа е около 30 мин.
    Мазилките не трябва да се смесват с чужди вещества. Грундът трябва да бъде напълно изсъхнал. Инструментите за работа трябва да бъдат от благородна стомана – обикновените инструменти корозират и има опасност от опетняване на мазилката.
Полагането на мазилките се извършва с неръждаема маламашка в дебелина на слоя приблизително равна на едрината на зърната, изчаква се да дръпне малко, след което се пердаши с маламашка от пластмаса или полистирол, до постигането на желаната структура. За влачена структура, в зависимост от желания краен резултат, се изпълняват по-къси или по-дълги вертикални, хоризонтални или кръгови движения с пердашката. При пердашена (драскана) структура, мазилката се обработва с равномерни къси кръгови движения. След приключване на полагането, всички инструменти трябва незабавно да се измият с вода.    За постигане на равномерна структура и предотвратяване на появата на т. нар. „снадки”, полагането на мазилката трябва да се извършва бързо и равномерно без прекъсвания до измазването на цялата плоскост -  „от ръб до ръб”. Полагането на мазилката следва да започне от най-високата част и да приключи до най-ниската част или обратно, в зависимост от опита и навиците на полагащите. Правилното разпределение на работниците на скелето е по двама човека на етаж, единият от които нанася мазилката, а следващият я структурира. Всяка следваща двойка полагачи на по-долен етаж на скелето започва след като предходната е изминала около 2 метра. Пo този начин двойките се движат по диагонал и мазилката се застъпва „мокро в мокро”. По време на структуриране на сухите благородни мазилки пластмасовите маламашки следва да не се почистват с вода – допълнителното количество вода оставя бели петна по мазилката.

Необходими условия, за да се избегне опетняване на мазилките
    Минималната температура на въздуха и основата при работа и през следващите две денонощия не трябва да бъде по-ниска от +5оС. Не трябва да се работи при влажно и мъгливо време, както и при дъжд. Нанасянето на грунда и финишните мазилки не трябва да става при пряко слънчево греене, т.е. нанасянето трябва да става от сенчестата страна, за да не се получава “прегаряне” на тънкослойната мазилка.